RådRum Lund- EOS

Rådrum ger rådgivning till människor som behöver stöd och vägledning för att ta sig vidare i samhället. Rådgivningen är kostnadsfri, konfidentiell och opartisk.

Tillsammans med en frivillig rådgivare får du hjälp med att hitta lösningar på olika problem i vardagen. Det kan vara att få kontakt med rätt myndighet, rätt person i ditt ärende, eller hjälp med att fylla i en blankett. Du är alltid välkommen till Rådrum oavsett vilken fråga du har. Vår rådgivning sker på flera olika språk.

IM bedriver RådRum i samarbete med EOS i Lund på torsdagar 13.30-16.00.

VARFÖR BEHÖVS RÅDRUM?

Även om stat och kommun idag erbjuder värdefull vägledning och viktigt stöd till individer som är nya i Sverige finns det ett behov av ett komplement till det offentliga samhällets stöd. Många offentliga rådgivningar är ämnesspecifika och det kan vara svårt att veta var man ska vända sig med sina frågor. Det finns en brist på generell rådgivning och Rådrum kan här fylla ett viktigt behov och fungera som ett komplement till de offentliga insatserna.

En annan viktig roll Rådrum har är att hjälpa besökare att komma förberedda med rätt frågeställning till rätt instans hos olika verksamheter, inte minst inom den kommunala organisationen. Här kan många processer underlättas och även tid sparas både hos individer och kommunala handläggare, ett samarbete som vi gärna vill utveckla.

EFFEKTER AV RÅDRUM

Så här sammanfattar vi nyttan med och effekterna av Rådrum:

Rättigheter: ökade möjligheter att ta tillvara på sina rättigheter i lika stor utsträckning som resten av befolkningen.

Inkludering: möjlighet till språkträning, tillgång till ett socialt sammanhang, ökad kulturförståelse, ett stärkt personligt nätverk och personlig utveckling.

Etablering: ökade möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, tillgång till värdefulla nätverk och möjlighet att bidra till samhället genom ideellt engagemang.

Vill du bli rådgivare på RådRum  kontakta Vib Sakaria vib.sakaria@gmail.com.

 

tor
13:30-16:00
Upprepas varje vecka
Hyresgästföreningens lokaler på Linero torg 18, Lund