Move It Göteborg

Move It syftar till att uppmuntra nyanlända ungdomar till en aktiv fritid genom att vi erbjuder dem att prova på olika fritidsaktiviteter en gång i veckan, oftast hos en idrotts- eller kulturförening eller en fritidsgård.

Samtidigt får ungdomarna öva svenska, lära känna Göteborg och andra unga samt hitta en förening att engagera sig i. Volontärerna planerar och genomför aktiviteterna.

Detta förväntar vi oss:

Du ska kunna vara engagerad under minst ett halvår, gärna mer. Du ska kunna vara med på minst två tillfällen per månad samt på planeringsmöten regelbundet (max en gång per månad). Innan du kan vara med måste du begära ut och visa upp ett utdrag från Polisens belastningsregister som gäller föreningars arbete med barn.  För att vara volontär i Move It måste du ha fyllt 18 år.

Kontakt:

Om du är intresserad av att engagera dig och/eller vill veta mer, kontakta IMs kontor i Göteborg, region.vast@imsweden.org.

Volontärer och ungdomar träffas alltid på Drottningtorget och åker tillsammans till aktiviteten.

Olika dagar och tider, men oftast vardagar efter skoltid, cirka kl 17.