Malmö – Workshop om vikten av att lyssna på varandra

OBS! Inställd pga för få anmälda deltagare!

Vilken roll spelar lyssnande för en starkare demokrati? Organisationer som vill stärka demokratin lyfter ofta fram behovet av att ge marginaliserade människor en möjlighet att uttrycka sig. Men, är vi lika bra på att se till att människor blir lyssnade på? Det räcker inte att ge människor möjlighet att uttrycka sig om ingen tar sig tid att lyssna. På denna workshop får vi lära oss mer om vad forskningen säger om värdet av lyssnande och får sedan diskutera vad kan vi själva kan göra för att marginaliserade människor ska bli lyssnade på.

Workshopen leds av Caroline Ulvros student vid Malmö Universitet som skrivit en masteruppsats i Communication for Development, en utbildning som fokuserar på hur kommunikation kan användas för social förändring. I arbetet med uppsatsen har Caroline bland annat intervjuat personer som arbetat för IM i Malmö.

Anmälan: senast 6 mars till malmo.lf@imsweden.org 

Workshopen äger rum i samarrangemang mellan IMs lokalförening i Malmö och organisationen Flamman socialt förebyggande centrum, arbetar för bättre förutsättningar och erbjuder socialt förebyggande insatser för alla barn och ungdomar runt om i Malmö, men även i andra delar av Skåne och övriga Sverige.

mar
15
15 mar, 2023 18:00 - 20:00
Flammans lokaler på Sofielundsvägen 5 i Malmö.