Läxhjälp Sollentuna Bibliotek

IM bedriver läxhjälp på biblioteket i Sollentuna Centrum varje måndag, året om även sommartid.
Målgruppen är personer med annat modersmål än svenska, både nyanlända och etablerade.
Deltagarna studerar SFI, vård- och omsorgsprogrammet, gymnasiebehörighet mm

kontakt: 08-49004289

 

mån
16:00-18:00
Upprepas varje vecka
Biblioteket i Sollentuna centrum Aniaraplatsen 2, 191 47 Sollentuna