Kvinnoträff Sthlm

Bli aktiv i Stockholm Lokalförenings kvinnogrupp!

Målet med Kvinnoträffen är att fungera som knutpunkt för nyanlända, etablerade och alla som
känner sig som kvinnor eller icke-binära. Det ska vara en plats för att skapa nya vänskaper, utbyta
erfarenheter, ställa frågor, få hjälp med t.ex. läxor eller med att skriva sitt CV. Verksamheten
utformas efter besökarnas och volontärernas önskemål, men är i grunden enkel: att mötas över
lite fika eller en enkel lunch och lära känna varandra

På kvinnoträffarna har du möjlighet att antingen öva på svenska språket eller stötta något som vill lära sig det svenska språket.

Kvinnogruppen är för alla kvinnor och icke-binära oavsett ålder, bakgrund, etnicitet, och svenskkunskaper.

lör
11:00-15:00
Upprepas varannan vecka
Västgötagränd 17, Stockholm