Kvinnogrupp, språkcafé, mentorskap och info/event

IMs lokalförening i Linköping söker dig som är intresserad av frågor som rör demokrati, integration och social inkludering och som vill vara med och utveckla nya verksamheter framåt. Det krävs inte någon förkunskap mer än att du står bakom IMs värdegrund. Just nu söker vi volontärer till:

Kvinnogrupp

Vi söker dig som vill engagera dig i en nystartad kvinnogrupp. Volontärer och nya svenskar träffas och tar upp aktuella frågeställningar, samtidigt som vi övar på svenska språket, umgås och har trevligt.

Språkcafé

I samarbete med ukrainska föreningen i Östergötland driver IMs volontärer ett språkcafé. Vi träffas varje söndag klockan 16-18.

Mentorskap

IMs volontärer erbjuder stöd och vägledning i hur man kan gå vidare framåt med studier och arbete. Vid behov erbjuds även läxhjälp.

Info- och eventgrupp

Info- och eventgruppen sprider information om IM och belyser IMs viktiga kärnfrågor, såsom antirasism och global rättvisa. Volontärerna i gruppen planerar och genomför både mindre och större evenemang och har stor frihet att bestämma vad man deltar i.

Plats, tid och frekvens:

Kvinnogrupp och språkcafé är ofta en gång per vecka, men man deltar så mycket man hinner. Info/event-volontärer deltar vid events på olika platser/tider, utifrån gruppens intresse och möjligheter. Uppdragen tar cirka två timmar varje eller varannan vecka.

Kontakt
Är du intresserad av att engagera dig som volontär eller vill veta mer, kontakta IM Linköpings lokalförening via linkoping.lf@imsweden.org.

Olika platser i Linköping.

Volontäruppdragen tar cirka 2 timmar varje eller varannan veckan.