Info- och eventgruppen – Göteborg

Brinner du för en värld utan fattigdom och utanförskap och vill bidra till social och ekonomisk inkludering? Är du intresserad av eventplanering och kommunikation? Engagera dig i IM Göteborgs Info- och eventgrupp!

Info- och eventgruppen sprider information om IM som organisation och belyser våra viktiga kärnfrågor, såsom feminism, antirasism och global rättvisa.

Detta förväntar vi oss av dig: Som volontär planerar och genomför du både mindre och större evenemang och gruppen har stor frihet att delta i eller genomföra de evenemang den själv vill. Ofta sker evenemangen i samarbete med andra lokala aktörer och organisationer i Göteborg. Du ska varje termin kunna vara med och planera och delta vid något eller några av de evenemang som gruppen genomför. Det finns stort utrymme för egna idéer och lokala initiativ samtidigt som IMs personal och styrelse kan ge stöd. Det kan handla om att arrangera föreläsningar och seminarium, digitala eller fysiska events, samt delta på andra forum i Göteborg med omnejd. Du är med och bestämmer!

Du ska kunna vara engagerad under minst ett halvår/en termin, gärna mer.

KONTAKT:

Om du är intresserad av att engagera dig och/eller vill veta mer, kontakta IMs kontor i Göteborg, region.vast@imsweden.org.

Olika dagar och tider. Vardag och helg.