IM Malmö: Panelsamtal ”Ett demokratiskt utanförskap”

Ditt postnummer påverkar din benägenhet att rösta.

MUCF: studie av valresultatet 2018 visar att det finns stora skillnader i valdeltagande mellan boende i socioekonomiskt svaga och starka områden. I Malmö bor nästan en tredjedel av invånarna i områden med socioekonomiska utmaningar. Skillnaderna motverkar de demokratiska principer om allas rätt att delta i val oavsett uppväxtort eller bostadsort.

Den 6 september bjuder aktiva i IM Malmös verksamhet IM Young representanter från MUCF samt de Malmöbaserade organisationerna ZigZag och Malmö Ideella till ett panelsamtal för att diskutera vad skillnaderna beror på, vad som hänt sedan studien genomfördes, hur civilsamhället arbetar i Malmö och vad som är kvar att göras.

Välkomna!

sep
06
6 sep, 2022 16:00 - 18:00
Malmö Stadsbibliotek