IM Malmö, extra årsmöte

IM Malmö kallar alla medlemmar i lokalföreningen till extra årsmöte

IM Malmö har dessvärre drabbats av avhopp i styrelsen och behöver därför välja in en ny ordförande och fler ledamöter för att skapa en hållbar och stabil styrelse. De som väljs in på detta extra årsmöte väljs in t.o.m. ordinarie årsmöte i februari 2022. I och med detta tror och hoppas vi att styrelsen kommer att stå rustad inför nystart av verksamheter under hösten 2021. Du som medlem är varmt välkommen att delta på årsmötet!

Dagordning

  • 1 Årsmötets öppnande
  • 2 Val av mötesordförande
  • 3 Val av mötessekreterare
  • 4 Val av justerare tillika rösträknare
  • 5 Fastställande av röstlängd
  • 6 Val av ordförande
  • 7 Val av styrelseledamöter
  • 8 Årsmötets avslutande

Anmälan och kontakt

Anmälan sker till hanna.ekblad@imsweden.org senast den 3/9. Länk till mötet samt lista på personer som är förslagna för val skickas ut till alla anmälda innan årsmötet.

Har du frågor om årsmötet eller om valen går det bra att kontakta styrelsen för IM Malmö på malmo.lf@imsweden.org eller valberedningen på johan_ekblad@yahoo.se.

 

Välkommen! 

sep
07
7 sep, 2021 18:00 - 19:00
Digitalt via Microsoft Teams