Föredrag Linköping: Ett torg och en legend

I oktober 2021 invigdes Britta Holmströms torg i Tannefors, nere vid Stångån. Britta Holmström bodde i Linköping under många år och tog flera goda initiativ som kom vår stad till godo. Bland annat startade hon ett stort antal hem- och ungdomsgårdar.

Helmi Jönestam, Individuell Människohjälp (IM), berättar i ord och bild om det nya torget och om IM:s grundare som gett namn till torget.

Varmt välkommen! Ingen föranmälan behövs!

Kontakt: helmij@gmail.com, 072-322 07 92

Presentationen sker i samarbete mellan IM och Sensus

maj
19
19 maj, 2022 14:00 - 15:30
Sensus studieförbund, Apotekaregatan 14, Linköping