Extra årsmöte IM Malmö

Kallelse extra årsmöte för IM Malmö

Under våren valde IM Malmös ordförande att stiga åt sidan och vice ordförande gick, enligt god föreningssed, in som ordförande. I samtal med lokalföreningens bank, Swedbank, visar det sig nu att banken behöver ha en, av årsmötet vald, ordförande för att godkänna firmatecknare för föreningen. Styrelsen kallar därför till ett extra årsmöte tisdagen den 8 december klockan 18.00 för att välja en formellt vald ordförande som ska verka fram till lokalföreningens ordinarie årsmötet 2021.

Dagordning för mötet

  • 1 Mötets öppnande
  • 2 Val av mötesordförande
  • 3 Val av sekreterare
  • 4 Fastställande av röstlängd
  • 5 Val av justerare
  • 6 Val av ordförande
  • 7 Mötets avslutande

 

Mötet genomförs digitalt via Teams. För att få möteslänken anmäler du dig till malmo.lf@imsweden.org senast söndagen den 6 december.

dec
08
8 dec, 2020 - 23 nov, 2020
Microsoft Teams