Events runtom i Stockholm

Eventgruppens främsta syfte är att skapa ömsesidiga och inkluderande mötesplatser i trygga miljöer, där möten kan ske på lika villkor för alla deltagande. Målet är att skapa aktiviteter där allmänheten bjuds in för att träffas och umgås då det är svårt för många, både etablerade och nyanlända, att möta varandra på ett naturligt sätt i vardagen. Här fyller Eventgruppen en viktig samhällelig funktion. Ur integrationssynpunkt är det viktigt att människor från olika bakgrund och erfarenheter kommer ut och deltar i aktiviteter och pratar med varandra, och genom gruppens aktiviteter får de möjlighet att prova på nya saker, se nya delar av staden och träffa nya människor. Aktiviteter kan vara allt från bowling, dans till museibesök och trevliga picknickar.

Håll ett öga på vår Facebooksida för att se vilka events som planeras

https://www.facebook.com/IMstockholm

Telefon:08-49004289

För mera information, kontakta: volontar.stockholm@imsweden.org

 

Stockholm