Årsmöte IM Umeå lokalförening

Kallelse till IM Umeås årsmöte

Styrelsen i IMs lokalförening i Umeå inbjuder alla medlemmar till ordinarie årsmöte den 11 februari 2021 klockan 18.00. Med anledning av Corona-pandemin och med hänsyn till rådande restriktioner kommer årsmötet att hållas digitalt via Teams.

IMs generalsekreterare Martin Nihlgård kommer att inleda med ett aktuellt föredrag.

Anmälan till årsmötet ska göras senast den 8 februari 2021 till lokalföreningens mejladress umea.lf@imsweden.org.

Eventuella motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 januari 2021 via ovan angivna mejl.

Efter anmälningstidens slut skickar vi ut en möteslänk till din angivna mejladress tillsammans med övriga möteshandlingar.

Rösningen på vårt årsmöte kommer att ske via acklamation i Teams. Det innebär att alla röstberättigade röstar genom att svara ja. Exakt hur det går till kommer vi att gå igenom på mötet. Tänk på att betala din medlemsavgift innan årsmötet, för att reglera röstlängden på mötet kommer vi att räkna alla medlemmar på plats som betalt sitt medlemskap för 2021.

Vid eventuella frågor, kontakta IM Umeås ordförande Per Olov Ljung 070-3717154.

feb
11
11 feb, 2021 18:00 - 19:30