Årsmöte IM Stockholm lokalförening

Kallelse till årsmöte i IM Stockholms lokalförening.

Medlemmarna hälsas välkomna till digitalt årsmöte torsdagen den 25 februari 2021 kl. 18.00. Anmälan till årsmötet via Microsoft Teams görs senast den 22 februari till stockholm.lf@imsweden.org. Länken till Teams-mötet kommer att skickas ut några dagar innan årsmötet till deltagarna.

Årsmöteshandlingarna kommer att läggas ut på hemsidan runt den 11 februari.  Ni hittar dem här: https://www.imsweden.org/om-im/var-organisation/medlemsorganisationen/lokalforeningar-och-lokalgrupper/lokalforening-stockholm/

Årsmöteshandlingarna innefattar dagordning, verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport för 2020, verksamhetsplan med budget för 2021 och presentation av valberedningens förslag till ny styrelse.

Röstningen på vårt årsmöte kommer att ske via acklamation i Teams. Det innebär att alla röstberättigade röstar genom att svara ja. Exakt hur det går till kommer vi att gå igenom på mötet. Tänk på att betala din medlemsavgift innan årsmötet, för att reglera röstlängden på mötet kommer vi att räkna alla medlemmar på plats som betalt sitt medlemskap för 2021.

Önskas ytterligare information går det bra att skicka mail till lokalföreningen på stockholm.lf@imsweden.org.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 3 februari via mail enligt ovan.

Varmt välkomna!

 

Styrelsen IM Stockholms lokalförening

genom ordförande Marije Raedts

feb
25
25 feb, 2021 18:00 - 19:00