Årsmöte IM Örebro

IM Örebro bjuder in alla medlemmar till årsmöte. Anmäl dig gärna till någon av nedanstående adresser innan så att vi vet hur många som kommer.

Kontakt IM Örebro:

Margareta Bratt, 070-5536727, amargaretabratt@gmail.com

Birgitte Thaning, 070-5176882, birgitte@thaning.se

Stryrelsens mejl: orebro.lf@imsweden.org

 

Dagordning för årsmöte med IM Örebro 2022-02-16 klockan 18.00 i Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13 A, Örebro

 • 1. Mötets öppnande
 • 2. Val av ordförande för mötet
 • 3. Val av sekreterare för mötet
 • 4. Val av två justerare
 • 5. Beslut om årsmötets behöriga utlysning
 • 6. Beslut om dagordning
 • 7. Beslut om verksamhetsberättelsen 2021
 • 8. Uppläsning av verksamhetsplan och antagande
 • 9. Fastställande av resultat-och balansräkning
 • 10. Föredragning av revisionsberättelse
 • 11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
 • 12. Uppläsning av budgetförslag och antagande
 • 13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 • 14. Val av ordförande och kassör för verksamhetsåret 2022
 • 15. Val av övriga ledamöter
 • 16. Val av valberedning och sammankallande
 • 17. Val av revisor
 • 18. Val av ombud till IMs årsmöte
 • 19. Övriga frågor
 • 20. Mötets avslutande
feb
16
16 feb, 2022 18:00 - 19:30
Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13A, Örebro