Årsmöte IM Nyköping

Styrelsen för IM lokalförening i Nyköping inbjuder alla medlemmar till ordinarie årsmöte torsdag den 24 februari 2022 klockan 17:30

Med anledning av pandemin kommer årsmötet att äga rum digitalt via teams.

Anmälan till årsmötet ska vara inkommen senast den 22 februari till lokalföreningens mailadress nykoping.lf@imsweden.org

I din anmälan behöver du uppge din mailadress för utskick av möteslänk samt övriga möteshandlingar. Efter anmälningstiden löpt ut kommer du att få en möteslänk skickad till e-post-adressen du uppgett.

Eventuella motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 17 februari 2022 via mejl till nykoping.lf@imsweden.org

Vi ser fram emot din anmälan, hälsar styrelsen för IMs lokalförening i Nyköping!

feb
24
24 feb, 2022 17:30 - 18:30
Digitalt via teams