Årsmöte IM Nyköping lokalförening

Välkomna på digitalt årsmöte för IMs lokalförening i Nyköping. I och med den rådande pandemin kommer årets årsmöte att äga rum digitalt i plattformen Microsoft Teams. Allt du behöver är en mejladress och att anmäla dig till mötet.

Som medlem har du rätt att lämna in motioner till årsmötet. Motionerna ska vara lokalföreningens styrelse tillhanda senast 11:e februari. Motioner skickas till nykoping.lf@imsweden.org

Anmälan görs via mejl till samma mejladress som ovan, senast 18:e februari. Någon dag innan årsmötet äger rum kommer en möteslänk att skickas ut till den mejladress ni anmält er via. I samband med det kommer ni även att få årsmöteshandlingarna skickade till er i digital form.

Röstningen på vårt årsmöte kommer att ske via acklamation i Teams. Det innebär att alla röstberättigade röstar genom att svara ja. Exakt hur det går till kommer vi att gå igenom på mötet. Tänk på att betala din medlemsavgift innan årsmötet, för att reglera röstlängden på mötet kommer vi att räkna alla medlemmar på plats som betalt sitt medlemskap för 2021.

Mer information kring hur en ansluter till mötet kommer i samband med att möteslänken skickas ut dagarna innan mötet.

Välkomna!

feb
25
25 feb, 2021 17:30 - 19:30
digitalt - möteslänk skickas ut till anmälda innan möte