Årsmöte IM Malmö lokalförening

Kallelse till årsmöte med IM Malmö lokalförening 

 Tisdagen den 2 februari 2021, klockan 18.00, Nobelvägen 21 i Malmö 
 

Mötet kommer pga. Covid 19-situationen hållas digitalt. 

Motioner skickas till malmo.lf@imsweden.org senast 22/1, 2021.

Årsmötet kommer välja styrelse på ett år samt behandla frågan om styrelsens ansvarsfrihet, godkännande av IM Malmös årsberättelse samt ekonomiska redovisning.

Röstningen på vårt årsmöte kommer att ske via acklamation i Teams. Det innebär att alla röstberättigade röstar genom att svara ja. Exakt hur det går till kommer vi att gå igenom på mötet. Tänk på att betala din medlemsavgift innan årsmötet, för att reglera röstlängden på mötet kommer vi att räkna alla medlemmar på plats som betalt sitt medlemskap för 2021.

Anmälan senast 26/1 2021 till malmo.lf@imsweden.org. Då skickar vi en möteslänk tillsammans med övriga möteshandlingar.

 

feb
02
2 feb, 2021 18:00 - 19:00