Årsmöte IM Lund lokalförening

Kallelse till årsmöte i IM Lunds lokalförening.

Medlemmarna hälsas välkomna torsdagen den 15 februari 2024 kl. 18.30 i IOGT:s lokal, Bantorget 5, Lund. Anmälan till årsmötet görs senast den 7 februari till lund.lf@imsweden.org.

Årsmöteshandlingarna kommer att läggas ut på hemsidan runt den 7 februari.  Ni hittar dem här:  www.imsweden.org/lund

De kommer också om möjligt att finnas tillgängliga senast torsdagen den 8 februari i IM-tian secondhandbutik, Spolegatan 10 A i Lund (öppettider tisdag, onsdag, torsdag 14–18, lördag 11–15).

Årsmöteshandlingarna innefattar dagordning, verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport för 2023, verksamhetsplan med budget för 2024 och presentation av valberedningens förslag till ny styrelse.

Tänk på att betala din medlemsavgift innan årsmötet, för att reglera röstlängden på mötet kommer vi att räkna alla medlemmar på plats som betalt sitt medlemskap för 2024.

Önskas ytterligare information går det bra att skicka mejl till lokalföreningen på lund.lf@imsweden.org.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari via mejl enligt ovan.

Alice Gimbro Frisk gästar årsmötet för att tala om klimat, läs mer om henne här:
Alice från Göteborg är LSU:s nya klimat- och miljörepresentant – LSU

Varmt välkomna!  Vi bjuder på fika.

Styrelsen IM Lunds lokalförening

genom ordförande Kristina Rosén

 

Handlingar till årsmöte 2024

Årsmöte 2024 dagordning_

Verksamhetsberättelse inkl resultat och balansräkning_signerad

Verksamhetsplan och budget 2024

Valberedningens förslag till ny styrelse för IM Lunds lokalförening…

 

feb
15
15 feb 18:30 - 20:00
IOGT:s lokal, Bantorget 5, Lund