Årsmöte IM Lund lokalförening

Medlemmarna hälsas välkomna till digitalt årsmöte torsdagen den 18 februari 2021 kl. 18.30. Anmälan till årsmötet via Microsoft Teams görs senast den 11 februari till lund.lf@imsweden.org.

Efter årsmöteshandlingarna kommer 2020 års IM-pristagare Kent Wisti att presentera sig och sitt arbete som präst, satiriker och konstnär.

Handlingar till årsmöte som innefattar dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, verksamhetsplan och budget för 2021 samt valberedningens förslag hittar du här: IM Lund årsredovisning 2020

De kommer också om möjligt att finnas tillgängliga senast lördagen den 13 februari i IM-tian secondhandbutik, Spolegatan 10 A i Lund (öppettider inte kända än pga. coronapandemin).

Årsmöteshandlingarna innefattar dagordning, verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport för 2020, verksamhetsplan med budget för 2021 och presentation av valberedningens förslag till ny styrelse.

Rösningen på vårt årsmöte kommer att ske via acklamation i Teams. Det innebär att alla röstberättigade röstar genom att svara ja. Exakt hur det går till kommer vi att gå igenom på mötet. Tänk på att betala din medlemsavgift innan årsmötet, för att reglera röstlängden på mötet kommer vi att räkna alla medlemmar på plats som betalt sitt medlemskap för 2021.

Önskas ytterligare information går det bra att skicka mail till lokalföreningen på lund.lf@imsweden.org.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 3 februari via mail enligt ovan.

 

Varmt välkomna!

 

feb
18
18 feb, 2021 18:30 - 19:30