Årsmöte IM Linköping lokalförening

Styrelsen i IMs lokalförening i Linköping inbjuder alla medlemmar till ordinarie årsmöte den 16 februari 2021 klockan 16.

Med anledning av Corona-pandemin och med hänsyn till rådande restriktioner kommer årsmötet att hållas digitalt via Teams.

Anmälan till årsmötet ska göras senast den 1 februari 2021 till lokalföreningens mejladress linkoping.lf@imsweden.org, alternativt till IM Linköping, c/o Gunilla Broberg Elsa Brändströms gata 8, 58227 Linköping.

Eventuella motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari 2021 via mejl enligt ovan eller via brev till ovan angiven adress.

Efter anmälningstidens slut skickar vi ut en möteslänk till din angivna mejladress tillsammans med övriga möteshandlingar.

Rösningen på vårt årsmöte kommer att ske via acklamation i Teams. Det innebär att alla röstberättigade röstar genom att svara ja. Exakt hur det går till kommer vi att gå igenom på mötet. Tänk på att betala din medlemsavgift innan årsmötet, för att reglera röstlängden på mötet kommer vi att räkna alla medlemmar på plats som betalt sitt medlemskap för 2021.

Vi hoppas på många mötesdeltagare. Om du behöver hjälp med att delta i ett digitalt möte – hör av dig till Gunilla Broberg på 070-582 0051

Välkommen med din anmälan!

Hälsar styrelsen för IMs lokalförening i Linköping

feb
16
16 feb, 2021 16:00 - 17:00