Årsmöte IM Linköping lokalförening

Styrelsen för IM, Individuell Människohjälps lokalförening i Linköping inbjuder alla medlemmar till ordinarie årsmöte.

Dag och tid: Tisdag 20 februari 2024, klockan 16.00-18.00

Plats: Sensus, Apotekaregatan 14.

Anmälan till årsmötet ska vara inkommen senast 6 februari till lokalföreningens mail linkoping.lf@imsweden.org  eller via brev till Berit Nownahal Cleber, Karlebo 135, 58593 Linköping. Meddela om du har speciella kostbehov.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, det vill säga senast 6 februari via mejl eller adress enligt ovan.

Om Du har frågor – hör av dig till ordförande Berit Nownahal Cleber på mail eller adress ovan eller telefon 0703-535804.

Vi ser fram emot din anmälan, hälsar styrelsen för IMs lokalförening i Linköping.

**

Bli en del av IM linköping.

Vi vill bli fler volontärer som deltar i vår verksamhet i Linköping. Vi träffas regelbundet för att lära oss mer om IM och planera vår verksamhet framåt.

Intresserad? Hör av dig så berättar vi mer om uppdraget linkoping.lf@imsweden.org

feb
20
20 feb 16:00 - 18:00
Sensus, Apotekaregatan 14