Årsmöte IM Linköping lokalförening

Styrelsen för IM, Individuell Människohjälps lokalförening i Linköping inbjuder alla medlemmar till ordinarie årsmöte

Dag och tid: Måndag 13 februari 2023 klockan 18.00

Plats: Sensus studieförbund, Apotekaregatan 14, Linköping

Alla medlemmar har rösträtt – uppdatera ditt medlemskap på imsweden.org/medlem.

Eventuella motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2023 via mejl eller adress enligt nedan.

Förutom årsmötesförhandlingar kommer Helene von Wachenfelt, ledamot i IMs nationella styrelse, att delta för att berätta om IMs nya strategi för 2024-2028. Varmt välkommen för att träffa andra medlemmar och höra mer om hur IMs arbete ska se ut under den kommande femårsperioden!

Vi bjuder på fika (meddela eventuella kostbehov)!

Anmälan till årsmötet ska göras senast den 1 februari till lokalföreningens mailadress linkoping.lf@imsweden.org eller via brev till: IM Linköping, c/o Berit Nownahal Cleber, Karlebo 135, 585 93 Linköping.

Om du har frågor – hör av dig till ordförande Berit på mobilnummer 0722-53 58 04.

Ps. Du som är medlem i IM nationellt och bor i Östergötland är också automatiskt medlem i IM Linköpings lokalförening.

Välkommen med din anmälan, hälsar styrelsen för IM Linköpings lokalförening

feb
13
13 feb, 2023 18:00 - 19:30
Sensus, Apotekaregatan 14