Årsmöte IM Linköping lokalförening

Styrelsen för IMs lokalförening i Linköping inbjuder alla medlemmar till ordinarie årsmöte måndag den 14 februari 2022 klockan 16.00.

Med hänsyn till Corona-pandemin och vid tillfället gällande restriktioner kan årsmötet komma att hållas digitalt via Teams eller på plats på Sensus studieförbund, Apotekaregatan 14, Linköping. Mer info ges längre fram till de som anmält sig.

Anmälan till årsmötet ska göras senast den 1 februari till lokalföreningens mailadress linkoping.lf@imsweden.org eller via brev till IM Linköping, c/o Gunilla Broberg, Elsa Brändströms gata 8, 582 27 Linköping.

Om gällande restriktioner medför att årsmötet måste hållas digitalt behöver vi uppgift om din mejladress för att kunna sända ut en möteslänk tillsammans med övriga möteshandlingar.

Eventuella motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2022 via mejl eller adress enligt ovan.

Om du har frågor – hör av dig till ordförande Gunilla på 0705-82 00 51.

Välkommen med din anmälan, hälsar styrelsen för IMs lokalförening i Linköping!

feb
14
14 feb, 2022 16:00 - 17:00
Sensus studieförbund, Apotekaregatan 14 eller digitalt