Årsmöte IM Jönköping lokalförening

Välkomna till årsmöte för IM lokalförening i Jönköping/Huskvarna lördagen den 18 februari 2023. I år är vi glada att åter igen kunna erbjuda ett fysiskt årsmöte, vilket kommer äga rum på plats i Aktivitetshuset Smeden på Smedbygatan 3c i Huskvarna. För dig som inte kan delta fysiskt ordnar vi en länk så du kan delta digitalt via Microsoft Teams.

Anmälan till årsmötet görs via mejl jonkoping.lf@imsweden.org senast 14 februari. Årsmöteshandlingarna skickade till er i digital form. Du hittar dem även här.

Ett lokalt årsmöte är öppet för alla som är intresserade av lokalföreningens verksamhet. Dock är det enbart de som är medlemmar för år 2023 som har rösträtt, tänk därför på att betala din medlemsavgift snarast, men senast dagen innan årsmötet.

Som medlem har du även rätt att lämna motioner till årsmötet. Motionerna ska vara lokalföreningens styrelse tillhanda senast 4 februari. Motioner skickas till lokalföreningens mailadress enligt ovan. På årsmötet får motionären presentera sin motion och styrelsen sitt svar.

Röstningen på vårt årsmöte kommer att ske via acklamation. Det innebär att alla röstberättigade röstar genom att svara ja. Exakt hur det går till kommer vi att gå igenom på mötet.

Plats: Aktivitetshuset Smeden, Smedbygatan 3c

Tid: Lördagen den 18 februari 2023, kl. 15.00

 

Dagordning för årsmötet

 • 1 Årsmötets öppnande
 • 2 Val av mötesordförande
 • 3 Val av mötessekreterare
 • 4 Val av justerare tillika rösträknare
 • 5 Fastställande av röstlängd
 • 6 Fastställande om årsmötet blivit behörigen utlyst
 • 7 Godkännande av föredragningslistan
 • 8 Styrelsens årsredovisning
 • 9 Fastställande av resultat- och balansräkning
 • 10 Revisorernas berättelse
 • 11 Ansvarsfrihet för styrelsen
 • 12 Föredragning av verksamhetsplan och budget
 • 13 Behandling av propositioner och motioner
 • 14 Fastställande av styrelsens storlek
 • 15 Val av ordförande
 • 16 Val av övriga styrelseledamöter
 • 17 Val av revisorer
 • 18 Val av valberedning
 • 19 Val av ombud till det nationella årsmötet
 • 20 Övriga årsmötesfrågor
 • 21 Årsmötets avslutande

Välkomna!

 

feb
18
18 feb, 2023 15:00 - 16:00
Smedbyn