Årsmöte IM Göteborg lokalförening

Styrelsen för IMs lokalförening i Göteborg inbjuder alla medlemmar till ordinarie årsmöte den 17 februari 2021 klockan 18-20.

Med anledning av Corona-pandemin och med hänsyn till rådande restriktioner kommer årsmötet att hållas digitalt via Zoom.

Vi kommer under mötet att presentera lokalföreningens arbete under det gångna året och planer inför 2021.

Under årsmötet ska lokalföreningens styrelse och ombud till IMs nationella årsmöte väljas. Genom att engagera dig som ledamot i lokalföreningen är du en del av det viktiga arbetet att driva IM Göteborg framåt. Ombudens funktion är att representera lokalföreningen under det nationella årsmötet, som i år äger rum digitalt 24-25 april. Intresserad? Hör av dig till Martin Persebo från valberedningen genom att maila mpersebo@gmail.com, senast den 10 januari.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar håller IMs kommunikatör Erik Törner en inspirerande föreläsning med rubriken ”Vad är grejen med kvinnogrupper?”.

Obligatorisk anmälan, senast den 15 februari till goteborg.lf@imsweden.org eller 031-381 27 21. Efter anmälningstidens slut skickar vi ut en möteslänk till din angivna mejladress tillsammans med övriga möteshandlingar.

Rösningen på vårt årsmöte kommer att ske via acklamation i Zoom. Det innebär att alla röstberättigade röstar genom att svara ja. Exakt hur det går till kommer vi att gå igenom på mötet.

Tänk på att betala din medlemsavgift innan årsmötet, för att reglera röstlängden på mötet kommer vi att räkna alla medlemmar på plats som betalt sitt medlemskap för 2021.

Om någon känner sig osäker på det digitala hjälper vi gärna till – hör av dig i så fall!

Eventuella motioner ska ha inkommit till styrelsen senast 3 februari 2021, till mailadressen goteborg.lf@imsweden.org eller adressen Individuell Människohjälp, c/o Sensus, Box 11003, 404 21 Göteborg.

Varmt välkomna önskar IMs lokalförening i Göteborg

feb
17
17 feb, 2021 18:00 - 20:00