Årsmöte IM Göteborg lokalförening

Styrelsen för IM, Individuell Människohjälps lokalförening i Göteborg inbjuder alla medlemmar till ordinarie årsmöte torsdag den 22 februari 2024.

Alla är välkomna att delta på årsmötet men endast du som är medlem som har rösträtt. Tänk därför på att betala din medlemsavgift för 2024 före årsmötet. Du som var medlem 2023 bör ha fått ett inbetalningskort i brevlådan under januari månad. Det går också bra att betala sitt medlemskap via IMs webb imsweden.org/medlem).

Dag och tid: Torsdag 22 februari 2024, klockan 18.00-20.00

Plats: Sensus, Drottninggatan 30

  • Ärenden enligt IMs stadgar imsweden.org/stadgar (handlingar för årsmötet finns längst ner på den här sidan)
  • Vi bjuder på fika!

Anmälan till årsmötet ska vara inkommen senast den 15 februari till lokalföreningens mejl goteborg.lf@imsweden.org eller via brev till IM Göteborg, c/o Sensus, Södra Hamngatan 29, 411 14 Göteborg. I din anmälan behöver du uppge din mailadress för utskick av möteshandlingar. Meddela också om du har speciella kostbehov.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet, det vill säga senast den 8 februari via mejl eller adress enligt ovan. Koder för att komma in till möteslokalen skickas ut före årsmötet till de som anmält sig.

Om du har frågor – hör av dig till ordförande Saga Cambon på mail goteborg.lf@imsweden.org eller telefon 0707-548402.

Vi ser fram emot din anmälan, hälsar styrelsen för IMs lokalförening i Göteborg

**

Bli en del av IM Göteborgs styrelse!  

Valberedningen för IM Göteborg söker dig som vill engagera dig för ett mer inkluderande Göteborg. Inför verksamhetsåret sökes personer till valberedningen.

Intresserad? Hör av dig till valberedningen så kan de berätta mer om uppdraget: goteborg@imsweden.org Hör av dig senast 8 februari, men gärna så fort som möjligt! OBS! Endast du som är medlem kan väljas till förtroendeuppdrag inom lokalföreningen (medlemskap kan tecknas när som helst på imsweden.org/medlem).

Handlingar till årsmötet:

feb
22
22 feb 18:00 - 20:00
Sensus, Drottninggatan 30