Årsmöte IM Göteborg lokalförening

Styrelsen för IM, Individuell Människohjälps lokalförening i Göteborg inbjuder alla medlemmar till ordinarie årsmöte torsdag den 23 februari 2023.

Alla medlemmar har rösträtt (uppdatera ditt medlemskap på imsweden.org/medlem). Vi bjuder på fika (meddela eventuella kostbehov).

Plats: Sensus, Drottninggatan 30

Tid: 18.00-20.00

  • Ärenden enligt IMs stadgar.
  • Vid sidan av årsmötesförhandlingarna deltar Reza Javid, ledamot i IMs nationella styrelse, för att berätta om IMs nya strategi för 2024-2028. Varmt välkommen för att träffa andra medlemmar och höra mer om hur IMs arbete ska se ut under den kommande femårsperioden!
  • Vi bjuder på fika!

Anmälan till årsmötet ska vara inkommen senast den 9 februari till lokalföreningens mejl goteborg.lf@imsweden.org eller via brev till IM Göteborg, c/o Sensus, Box 11003, 404 21 Göteborg. I din anmälan behöver du uppge din mailadress för utskick av möteshandlingar. Meddela också om du har speciella kostbehov.

Eventuella motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 9 februari 2023 via mejl eller adress enligt ovan.

Om Du har frågor – hör av dig till ordförande Saga Cambon på mail ovan eller telefon 0707-548402

Vi ser fram emot din anmälan, hälsar styrelsen för IMs lokalförening i Göteborg

Ps. Om du är medlem i IM nationellt och bor i Västra Götaland eller Värmland är du också automatiskt medlem i IM Göteborgs lokalförening. Alla kan delta på årsmötet, men endast du som är medlem 23 februari har rösträtt och kan väljas för förtroendeuppdrag. Uppdatera ditt medlemskap på imsweden.org/medlem

**

Bli en del av IM Göteborgs styrelse! 

Valberedningen för IM Göteborg söker dig som vill engagera dig för ett mer inkluderande Göteborg. Inför verksamhetsåret sökes kassör samt ”vanliga” ledamöter, för att leda föreningens arbete under verksamhetsåret.

Styrelsen arbetar både strategiskt och operativt, och har det övergripande ansvaret för föreningens lokala verksamheter, som syftar till ömsesidig integration. Styrelsen träffas ungefär 10 gånger per år. Som ledamot har du under året löpande ansvar för något arbetsområde (t ex volontärsamordning, medlemsvård). Uppdraget varar februari 2023 till februari 2024 och kräver, utslaget på ett år, cirka en timme i veckan. Du får stöd i ditt uppdrag av IMs anställda föreningsutvecklare.

Intresserad? Hör av dig till valberedningen så berättar vi mer om uppdraget: goteborg@imsweden.org Hör av dig senast 9 februari, men gärna så fort som möjligt! OBS! Endast du som är medlem kan väljas till förtroendeuppdrag inom lokalföreningen (medlemskap kan tecknas när som helst på imsweden.org/medlem).

 

feb
23
23 feb, 2023 18:00 - 19:30
Sensus, Drottninggatan 30