Årsmöte IM Göteborg lokalförening

Styrelsen för IM lokalförening i Göteborg inbjuder alla medlemmar till ordinarie årsmöte måndag den 21 februari 2022 klockan 18.00. 

Med hänsyn till Corona-pandemins utveckling kommer årsmötet att ske digitalt. Efter förra årets digitala möte som gick som smort, är vi övertygade att vi kommer få till en bra sammankomst ändå!

Anmälan till årsmötet ska vara inkommen senast den 11 februari till lokalföreningens mailadress goteborg.lf@imsweden.org eller via brev till IM Göteborg, c/o Sensus, Box 11003, 404 21 Göteborg. I din anmälan behöver du uppge din mailadress för utskick av möteslänk samt övriga möteshandlingar. Om du även uppger din postadress i anmälan så skickar vi en liten goodiebag inför årsmötet.

Eventuella motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 7 februari 2022 via mejl eller adress enligt ovan.

Om Du har frågor – hör av dig till ordförande Madeleine på mail ovan eller via 0725-050095.

Vi ser fram emot din anmälan, hälsar styrelsen för IMs lokalförening i Göteborg!

**

Bli en del av IM Göteborgs styrelse! 

Valberedningen för IM Göteborg söker dig som vill engagera dig för ett mer inkluderande Göteborg. Inför verksamhetsåret söker vi ordförande, kassör samt ”vanliga” ledamöter, för att leda föreningens arbete ihop med de ledamöter som står för omval. 

Styrelsen arbetar både strategiskt och operativt, och har det övergripande ansvaret för föreningens lokala verksamheter, som syftar till ömsesidig integration. Styrelsen träffas ungefär 10 gånger per år. Som ledamot har du under året löpande ansvar för något arbetsområde (t ex sekreterare, kommunikation, volontärsamordning, medlemsvård). Uppdraget varar februari 2022 till februari 2023 och kräver, utslaget på ett år, cirka en timme i veckan. Du får stöd i ditt uppdrag av IMs anställda föreningsutvecklare.

Intresserad? Hör av dig till oss i valberedningen så berättar vi mer om uppdraget: goteborg@imsweden.org Hör av dig senast 11 februari 2022, men gärna så fort som möjligt!

 

feb
21
21 feb, 2022 18:00 - 19:30
Digitalt