Årsmöte IM Falkenberg lokalförening

Styrelsen i IMs lokalförening i Falkenberg inbjuder alla medlemmar till ordinarie årsmöte den 16 februari 2021 klockan 18.00.

Med anledning av Corona-pandemin och med hänsyn till rådande restriktioner kommer årsmötet att hållas digitalt via mötesverktyget Teams.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar håller IMs kommunikatör Erik Törner en inspirerande föreläsning med rubriken ”Vad är grejen med kvinnogrupper?”.

Anmälan till årsmötet ska göras senast den 9 februari 2021 till lokalföreningens mejladress falkenberg.lf@imsweden.org, alternativt till: IM Falkenberg, c/o Hans-Anders Andersson, Glaspärlevägen 19 A, 311 39 Falkenberg.

Eventuella motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 2 februari 2021 via ovan angivna mejl eller adress.

Efter anmälningstidens slut skickar vi ut en möteslänk till din angivna mejladress tillsammans med övriga möteshandlingar.

Rösningen på vårt årsmöte kommer att ske via acklamation i Teams. Det innebär att alla röstberättigade röstar genom att svara ja. Exakt hur det går till kommer vi att gå igenom på mötet. Tänk på att betala din medlemsavgift innan årsmötet, för att reglera röstlängden på mötet kommer vi att räkna alla medlemmar på plats som betalt sitt medlemskap för 2021.

Vi hoppas på många mötesdeltagare. Om du behöver hjälp med att delta i ett digitalt möte – hör av dig till Hans-Anders på 0733-878100!

Välkommen med din anmälan, hälsar styrelsen för IMs lokalförening i Falkenberg

 

feb
16
16 feb, 2021 18:00 - 19:30