Årsmöte IM Falkenberg lokalförening

Styrelsen för IM, Individuell Människohjälps lokalförening i Falkenberg inbjuder alla medlemmar till ordinarie årsmöte

Dag och tid: Onsdag 22 februari 2023 klockan 18.00

Plats: Sam´s Argus (i anslutning till Falkenbergs stadsbibliotek)

Ärenden enligt IMs stadgar.

Vid sidan av årsmötesförhandlingarna deltar IMs kommunikatör Erik Törner och berättar om IMs partnerarbete i Indien och Nepal.

För att kunna beräkna förtäringen ber vi dig om din anmälan senast den 15 februari till föreningens mejl falkenberg.lf@imsweden.org alternativt via telefon till Hans-Anders Andersson, 0733-878100. Vid anmälan är det bra om du uppger din eventuella mejladress så att vi kan sända ut möteshandlingar i förväg.

Alla medlemmar har rösträtt – uppdatera ditt medlemskap på imsweden.org/medlem.

Eventuella motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 8 februari 2023 via mejl falkenberg.lf@imsweden.org eller via brev till IM Falkenberg, c/o Hans-Anders Andersson, Glaspärlevägen 19 A, 311 39 Falkenberg.

Om du har frågor – hör av dig till Hans-Anders på 0733-878100.

Välkommen med din anmälan, hälsar styrelsen för IM Falkenbergs lokalförening

Ps. Du som är medlem i IM nationellt och bor i Halland är också automatiskt medlem i IM Falkenbergs lokalförening.

feb
22
22 feb, 2023 18:00 - 19:30
Sam´s, Argus