Årsmöte IM Falkenberg lokalförening

Kallelse till årsmöte för IMs lokalförening i Falkenberg

Styrelsen för IMs lokalförening i Falkenberg inbjuder alla medlemmar till ordinarie årsmöte den 15 februari 2022 klockan 18.00.

Med hänsyn till gällande restriktioner kommer årsmötet att hållas digitalt via Teams, varför vi ber om din anmälan senast den 11 februari enligt nedan:

Till föreningens mejl falkenberg.lf@imsweden.org alternativt via telefon till Hans-Anders Andersson, 0733-878100.

Vid anmälan ber vi dig uppge din mejladress så att vi kan sända ut en möteslänk tillsammans med övriga möteshandlingar.

Eventuella motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari 2022 via mejl enligt ovan eller via brev till IM Falkenberg, c/o Hans-Anders Andersson, Glaspärlevägen 19 A, 311 39  Falkenberg.

Om du har frågor – hör av dig till Hans-Anders på 0733-87 81 00.

Välkomna!

Hälsar styrelsen för IMs lokalförening i Falkenberg

feb
15
15 feb, 2022 18:00 - 19:30
Digitalt via Teams