Aktivism för antirasism

Är du trött på den ökade rasismen, ojämlikheten och segregeringen i samhället idag?

Då är detta uppdrag för dig!

Aktivisterna för antirasism är ideellt aktiva personer som tillsammans vill engagera sig för mänskliga rättigheter och mot rasism via aktivism och engagemang. Gruppen ses digitalt någon gång i månaden för att diskutera relevanta ämnen och planera diverse event & aktiviteter.

Vi tror att du som söker detta uppdrag är:

  • Självgående
  • Kreativ
  • Trivs med att bedriva aktivism, aktion och påverkansarbete
  • Intresserad av antirasismfrågor

För mer information kontakta miriam.lumonya@imsweden.org