Kallelse till extra årsmöte för IM Stockholm 2022-09-29, 19.00 Mötet sker digital via Microsoft Teams

 Bakgrund!

IM Stockholm har dessvärre drabbats av avhopp i styrelsen och behöver därför välja in en ny ledamot för att skapa en hållbar och stabil styrelse. Den som väljs in på detta extra årsmöte väljs in t.o.m. ordinarie årsmöte i februari 2023. I och med detta tror och hoppas vi att styrelsen kommer att stå rustad för verksamheter under hösten 2022. Du som medlem är varmt välkommen att delta på årsmötet!

Dagordning

  • 1 Årsmötets öppnande
  • 2 Val av mötesordförande
  • 3 Val av mötessekreterare
  • 4 Val av justerare tillika rösträknare
  • 5 Fastställande av röstlängd
  • 6 Val av styrelseledamot
  • 7 Årsmötets avslutande

 Anmälan och kontakt

sker till thomas.ericsson@imsweden.org. senast den 27/9. Länk till mötet samt information om person som är förslagen för val skickas ut till alla anmälda innan årsmötet.

Har du frågor om årsmötet eller om valen går det bra att kontakta styrelsen för IM Stockholm på stockholm.lf@imsweden.org eller valberedningen på orjan.ekman@telia.com

Välkommen!

sep
29
29 sep, 2022 19:00 - 19:30
microsoft teams